עלון פרשת תצווה, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת תצווה, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – לכל פורים יש מוצאי פורים. במוצאי החג מתמלא הבית בממתקים ושוקולדים, חטיפים ובונבוניירות. עכשיו מתחילה משימה חדשה: לסיים את הכל עד פסח. – משלוח מנות כהלכתו / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – עבור מי הזבחים? / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – הציווי של זכירת עמלק אינו חייב להתפרש אפוא כנושא מסר של שנאה ונקמה. אדרבא הוא מכיל מסר הומאני יסודי הרלוונטי לכאן ולעכשיו בדבר הצורך להתנהג במשנה זהירות ביחסינו כלפי הזר והאחר. – זכירת עמלק וקבלת גרים/ הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – בשם אומרם – שאלות שמעלים הפרשנים השונים – על קצה הלשון לפרשת תצוה / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום וחג פורים שמח

'מסביב לשולחן'

images (25) Purim-Hebrew

עלון פרשת תרומה ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת תרומה, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – קיים ספק במסורה כיצד לנקד את המילה 'זכר' שבפרשת זכור. אלא שבימינו, כשגם הקהילות האשכנזיות קוראות כהגייה הספרדית, מסתבר שהדבר נטול-משמעות – "זכר" או "זייכר" / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – מדוע לא ברזל? – הפטרת תרומה / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – תרומת נדבה ומס חובה – כפיה או הסכמה? / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – "תקחו את תרומתי" – על ההקדש הציבורי בישראל והווקף המוסלמי – על קצה הלשון / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת משפטים-שקלים ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת משפטים-שקלים, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – שני ענקי הלכה קמו ליוצאי אשכנז בדור האחרון. עיון בהקדמה לספריהם מלמד על הבדלי הפסיקה שביניהם – משנה ברורה או ערוך השולחן? / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – הפטרת משפטים/ ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – התורה מקפידה על כל פגיעה ביתום ובאלמנה, ומכאן גם בכל החלשים בחברה. חשוב שנתרגם את המצוות והאיסורים הללו לשפת ימינו – החולייה החלשה / הרב ד"ר רונן לוביץ'

על קצה הלשון – על קצה הלשון לפרשת משפטים / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת יתרו ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת יתרו, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – התפילה היום נראית כריטואל טקסי מחייב, אך מקורות ההלכה מלמדים שמקום רחב ניתן דווקא לרחשי הלב – תפילה – בין קבע לתחנונים / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – לשמוע, להבין, לראות ולא לדעת / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – לסמן V – מבלי לנקוט שום עמדה בפרשות הבקבוקים, רהיטי הגן והנסיעות לחו"ל של ראש ממשלתנו ונאוות ביתו, ומבלי לחרוץ פסק דין בהרשעת קצין משטרה או איש ציבור אחר שהתעניין באשת חברו, מצאתי עצמי השבוע נמשך לעיסוק ב'לא תחמוד'. – לא תחמוד / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – "נאות קדומים"- מסע אל ארץ התנ"ך – על קצה הלשון לפרשת יתרו / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת בשלח, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת בשלח, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – בהיותו המרכיב המרכזי במזונו של האדם, בהלכה קיים יחס מיוחד ומוקפד כלפי הלחם – כבוד הפת / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – מנהיגות נשית בהפטרה/ ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – הגורם המאזן של הביקורת והתרעומת הוא זיכרון ההיבטים החיוביים. הם קיימים בכל מצב, אבל במצבי דכדוך וקושי נוטים לשכוח אותם ולראות רק את השלילה. כולנו יודעים כמה חשוב לראות תמיד את חצי הכוס המלאה, הבעיה היא שחצי הכוס המלאה נמצאת תמיד למטה, ודווקא החצי הריק למעלה… אי אפשר להתלונן… – בלי תלונות/ הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – ט"ו בשבט בסימן "כי האדם עץ השדה" – על קצה הלשון לפרשת בשלח / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת בא, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת בא, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – האיסור לפתוח מטריה בשבת מקובל על כלל פוסקי דורנו, אך עיון בסוגיה מגלה שהנימוקים לכך שונים ממה שנדמה – מטריה בשבת / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – מידת האמונה והביטחון בה' / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – אל נהיה כמו פרעה, שהגאווה והגדולה היטו את לבבו. נדע לעשות בחירות נכונות בחיינו, ונשכיל להרכיב לעצמנו קואליציה מוצקה של ערכים ומעשים טובים. הבחירות והבחירה החופשית האווירה העכורה שנלווית לעיתים – בחירות חופשיות במצרים, בישראל ובחיינו / הרב רונן לוביץ

על קצה הלשון – בדף שבועי מס' 637, תשס"ו, של אוניברסיטת בר-אילן מביא המלומד שלומי רֵייסקין 8 סברות בדבר משמעות השם "אהרן". ולטובת קוראינו היקרים אני מביא להלן את תמצית דבריו. – על קצה הלשון לפרשת בא / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

סובלימציה לעלון שבת

עלון פרשת וארא, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת וארא, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – לדאגה שלום הבית מקום חשוב בתורה ובאגדה. האם תהיינה לכך גם השלכות הלכתיות? – שלום בית / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – עבודה עברית/ ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – כדאי להזכיר לעצמנו את ההכרח לשמור על המרכיבים המאחדים אותנו שעולים לאין ערוך על אלה המפרידים. עקרונות אלה נכונים כמובן לא רק למערכות בחירות אלא לכל תחום של יחסים בין הבריות. – כוחו של ברד/ הרב רונן לוביץ

על קצה הלשון – על הרמב"ם – ר' משה בן מימון – הנשר הגדול שהשבוע יום פקידתו – על קצה הלשון לפרשת וארא / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת שמות, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת שמות, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – ההלכה התירה לזעוק בשבת רק עבור אלו שמצויים בסכנת חיים מיידית. כיצד אם כן אנו אומרים היום 'מי שברך' לכלל החולים? – מי שברך לחולים בשבת / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – מנהיגות חלוצית בימינו / ניצה דורי

נגיעה בפרשה – דמותו ותכונותיו של המנהיג הגדול מכולם צריכים כמובן לשמש דגם לחיקוי עבור כל אדם. ביתר שאת הם מציבים רף גבוה לשאוף אליו, או לפחות לשאוב ממנו השראה בתקופה זו, בה שאלת המנהיגות הלאומית מנסרת בחלל עולמינו. מי ייתן ונהיה ראויים למנהיגים שמסירות ומוסריות, תודעת שליחות, דביקות במשימות וקבלת אחריות יהיו נר לרגליהם. – מנהיגותו של משה בראשי תיבות/ הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – על קצה הלשון לפרשת שמות / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת ויחי, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת ויחי, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – ההלכה אינה מערכת סגורה אלא קשורה לעולם רוחני שעומד מאחוריה. חשוב לזכור זאת כשאנו דנים מיהו יהודי או בוחרים את הפוסקים שלנו – בין יהדות להלכה / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – הגאולה מגיעה שלב אחרי שלב, ולכן כמו אבותינו, אנו מתקדמים עם השאיפה המתמדת לארץ ובונים אותה עוד ועוד – בדרכי אבות / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – מה העניק ליוסף את הכוח להתעלות מעל רגש הנקם ולהתפייס עם אחיו? על כוחה של אמונה וחשיבותו של שיקול הדעת בניהול החיים – שליט על הרגשות / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – סיפורו של יוסף ואחיו מובא בקוראן עם מסרים תיאולוגיים, תוך השמטת פרטים היכולים להתפרש לגנאי. עיון משווה – יוסף ואחיו במסורת האיסלאם / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

'אוכל מוכן לארוחת שישי - מעדניר'

עלון פרשת ויגש, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת ויגש, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – השואה טרם זכתה ליחס הולם מהממסד הדתי. עיצוב מחודש של תפילת אב הרחמים הנאמרת בשבת עשוי למלא חלל זה. תפילת אב הרחמים לשואה / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – מצמרר. לאחר שבעים שנה בה הושמדו שישה מיליון בני העם היהודי, חיים היום בארץ שישה מיליון יהודים. האם יגיעו לכאן יהודי התפוצות בקרוב? האם יבינו שאין כאן אופציה לבחירה אלא שליחות עלי-אדמות? הליכה לארץ ישראל / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – פני המנהיגים כפני הדור, ולכן על מנת שנזכה למנהיגות ראויה שרואה בתפקיד שליחות ולא פריבילגיה, צריכים גם אנו לדעת להתעלות מעל אינטרסים אישיים, להיות אנשים אשר רוח בהם, נאמנים לערכים ולאידיאולוגיה, ופועלים מתוך דאגה לכלל, ומתוך אכפתיות אמתית למען אמונתנו. מיהו מנהיג? / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – על קצה הלשון / משה אוסי

'מסביב לשולחן'

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 282 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: