עלון פרשת מקץ, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת מקץ, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – ראוי לרכוש חנוכייה יפה, אבל תמיד יש לזכור שהעיקר הם הנרות. איכות האור היא בסופו של דבר המדד להידור המצווה – הנרות הם העיקר / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדהמדרשי אגדה לפרשת מקץ / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – השאיפה הטבעית של כל אדם היא להיות מוסיף והולך, כמו נרות חנוכה, ההולכים ומתרבים מידי ערב. לשם כך יש להכין בשנים הטובות בשביל השנים הקשות, ולא לסמוך על הנס. – להתכונן בשפע לשפל / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – על קצה הלשון לחנוכה / משה אוסי

על הפרשה – חג הגבורה ואנחנו…/ עו"ד רחלי שולשטיין

'מסביב לשולחן''חנוכה'

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום וחג אורים שמח

עלון פרשת וישב, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת וישב, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – בזמננו, כשאין משתמשים עוד בנרות לצורך תאורה, נראה שאין צורך להדליק את השמש. מן המקורות עולה שאפילו עדיף להימנע מכך. הדלקת שמש בימינו / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה – מדרשי אגדה לפרשת וישב / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – הקו השוזר את הפרשה וההפטרה היא האלימות לסוגיה ותוצאותיה. למרבה הצער, גם הציבור הדתי לא חסין מכך בימינו. בלי אלימות / הרב ד"ר רונן לוביץ

על הפרשה – לא חוק ולא הלכה מצילים את יוסף מנפילה מוסרית קשה, אלא דמות דיוקנו של אביו. משם מכיר יוסף את דיוקנו העצמי. גילוי עצמי / הרב יוסף בן בסן

על קצה הלשון – בין הדוב והדיבה,האם יש קשר בין הדיבה שהוציא יוסף על אחיו ובין המעשה עם אשת פוטיפר?. על קצה הלשון / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת וישלח, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת וישלח, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – למרות שתפילת ערבית התקבלה כחובה, עדיין יש לתקנתה כרשות השפעה על עיצוב ההלכה. כל הפוסק בענייני תפילה חייב להכיר בכך. תפילת ערבית – בין רשות לחובה / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה – מדרשי אגדה לפרשת וישלח / ניצה דורי

נגיעה בפרשה – סיפור הנשיקה בין עשו ליעקב ממחיש לנו שאפילו כשמדובר באנשים מעמים עוינים קיימת היכולת להתעלות מעל הסכסוכים ולראות זה בזה את המכנה המשותף האנושי שמאפשר יצירת דו-קיום ואף אחוות אחים. "וישקהו" – מבט אחר על האחר / רונן לוביץ

על קצה הלשון – על קצה הלשון לפרשת וישלח / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת ויצא, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת ויצא, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה נוסח ברכת "אשר יצר" / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה מדרשי אגדה לפרשת ויצא / ניצה דורי

נגיעה בפרשה כך, עונים את המעיקות?! / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון בן לו היה לי – מלחמתה של רחל בעקרותה / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת תולדות, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת תולדות, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – מנהג המקובלים היה לפנות לכיוון מערב בעת קבלת השבת, ולכל הפחות נהגו לפנות לפתח בית הכנסת. סיבוב שאיננו מכוון למקומות הללו מתברר כבעייתי וכחסר משמעות – להיכן להסתובב ב'בואי בשלום'? / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה – מדרשי אגדה לפרשת תולדות / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – הורים רבים חשים תסכול כאשר בניהם אינם ממשיכים בדרכם. ספר בראשית מלמד אותנו שכבר ההורים הראשונים של האומה חוו חוסר
הצלחה דומה. הבנים הנוטשים את הדרך / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – היש קשר בין תפילה לפלילים?  על קצה הלשון לפרשת תולדות / משה אוסי

וכמובן המון מזל טוב לרב עידו פכטר ולרעייתו דפנה להולדת בנם

שתזכו לגדלו בנחת, באושר ובשמחה

'baby boy'

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת חיי-שרה, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן לפרשת חיי-שרה, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – בהלכה נפסק לברך על לידת בן זכר 'הטוב והמטיב', אך ללידת בנות אין כל התייחסות. מה הדבר מלמד על ההלכה הנוהגת כיום למעשה? – ברכה על הולדת בת / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה – מדרשי אגדה לפרשת חיי שרה/ ניצה דורי

נגיעה בפרשה – על כל אם ואב, סבתא וסב, להיות מעורים במתרחש בחיי הילדים, לשים לב, לעקוב, להתעניין, ללוות, להתייחס, ולהשתדל גם להשפיע. להיות הורים נאורים, אך יחד עם זאת גם נעורים. פרשות האבות האימהות קוראות לנו לבחון את עצמנו איזה מין הורים אנחנו? – מעורבות הורים/ הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – מהי מגמת החזרות בסיפור העבד ומשפחת רבקה? / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת וירא, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן לפרשת וירא, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – קיימת סתירה מהותית בין ברכת 'שלא עשני אישה' למעמד האישה בעידן המודרני. פיתרון בינתיים אין לבעיה אבל לכל הפחות אסור לנו להתכחש אליה – ברכת 'שלא עשני אשה' / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה – מדרשי אגדה לפרשת וירא / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – הויכוח של אברהם עם שרה על גירוש ישמעאל מעלה תובנות שונות לגבי הכרעות חינוכיות וקבלת החלטות בידי שני בני הזוג. כן, מסתבר שלא תמיד הגבר הוא הצודק בבית – חכמתה של אמא / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – סיפורי הכנסת אורחים / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

'עזר לתינוק'

עלון פרשת לך-לך ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן לפרשת לך-לך, לחץ כאן

והשבוע בעלון

פינת ההלכה – יש שדימו את הקורקינט לאופניים ולכן אסרו להשתמש בו בשבת. אבל עיון במקורות ההלכה מלמד שאין כלל מה להשוות ביניהם – קורקינט בשבת / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה – אגדות חז"ל לפרשת לך לך / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – אברהם התנסה הן בעוני והן בשפע. יכולת הוויתור שלו היא שגרמה לו לצלוח את הניסיונות – אתגרי הרעב והריב / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – על ביטויים ומושגים בברית בין הבתרים, סגנון ומשמעות – לשונות הברית / משה אוסי

'חייל בודד'

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת נח, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, פרשת נח לחץ כאן

והשבוע בעלון

פינת ההלכה - רבים מברכים ברכת שהחיינו בעת אכילת פרי חדש, אולם מסתבר שבמקור הברכה נתקנה על שעת הראייה. נראה שכיום ראוי לשוב אל ההלכה המקורית. שהחיינו על פירות / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה - מדרשי אגדה לפרשת נח / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה - צדיק אמיתי הוא לא רק אדם מאמין וירא שמים, אלא גם אדם שנותן לחברה. הציפייה היתה שנח ילמד זאת בזמן שהותו בתיבה, אך מעשיו עם יציאתו מוכיחים שנותר כפי שהיה. צדיק של פרווה / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון -  מבחר מדרשים על הנעשה בתיבה ומחוצה לה. החיים בתיבה / משה אוסי

'מסביב לשולחן'

עלון שמחת תורה, פרשת בראשית ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן לשמחת תורה ופרשת בראשית לחץ כאן

והשבוע בעלון

פינת ההלכה – המציאות בימינו דורשת לשאול גשמים בארץ כבר משמיני עצרת, אך מתקנת חכמים לשאול בז' מרחשוון. מן המקורות ייתכן ועולה שלא צריך סנהדרין כדי להחזיר את התקנה למקורה – זמן שאילת גשמים בימינו/הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה – אגדות חז"ל לפרשת בראשית/ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – אדם וחוה בבחירה חופשית – בחירה חופשית קודם זמנה/הרב ד"ר רונן לוביץ

הבית היהודי – לא טוב היות האדם לבדו/עו"ד רחלי שולשטיין

על קצה הלשון – מהי כוונת הפסוק הראשון בתורה?/משה אוסי

'ברכת חג שמח'

'ליגת כדורסל לקבוצות מבתי כנסת'

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 277 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: