עלון פרשת תזריע-מצורע, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת תזריע-מצורע, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה / הרב עידו פכטר – המקורות מלמדים כי ימי ספירת העומר היו ימים שמחים לישראל, ואילו מנהגי האבלות הצטרפו רק בתקופה מאוחרת יותר. לדבר השפעה על ההלכה והתודעה.

מבט אל ההפטרה / ד"ר ניצה דורי 

נגיעה בפרשה / הרב ד"ר רונן לוביץ – נגע הנתק והחברה הישראלית כיום

על קצה הלשון / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום וחג עצמאות שמח !!

'מסביב לשולחן'

עלון פסח, חג ראשון, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לחג ראשון של פסח, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה / הרב עידו פכטר – קטניות חלק ג' – על קטניות בשעת הדחק ותובנה שעלתה מן התגובות לרשימות הקודמות. קטניות: סיכום הדיון.

בין שבת לפסח / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון לפסח / משה אוסי

חידות וחידודים לפסח / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום וחג חירות שמח וכשר!!

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת צו, שבת הגדול, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת צו, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה / הרב עידו פכטר – קטניות חלק ב' – מלבד קטניות בעין, כמו אורז, שעועית וכד', מסתבר שרוב המוצרים הקיימים כיום בשוק כשרים אף לנמנעים מקטניות.

מבט אל ההפטרה / ד"ר ניצה דורי – הפטרת פרשת צו לקוחה מפרק ט בירמיהו הכוללת נבואה קצרה, בת 2 פסוקים, מעין מכתם או פתגם שירמיהו
רצה ללמד את שומעיו, ואולי אף לשננה בפיהם.

נגיעה בפרשה / הרב ד"ר רונן לוביץ – ניהול זמן – שבת הגדול מזמנת לנו הזדמנות להרים את הראש ולרענן את המחשבות בדבר היציאה שלנו לחרות והשליטה שלנו על הזמן זה הזמן לעסוק בכמה שאלות שהזמן גרמן.

עלון מסביב לשולחן משה אוסי – ר' אברהם אבן עזרא – 'כוכב' ללא מזל

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת ויקרא, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת ויקרא, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה / הרב עידו פכטר – את איסור הקטניות לא ניתן לעקור משורשו, אבל ישנן לפחות שתי סיבות טובות מדוע צריך להקל בו עד כמה שניתן

מבט אל ההפטרה / ד"ר ניצה דורי – הפטרת פרשת ויקרא לקוחה מספר ישעיה ומתארת עבודת אלילים. כיצד יצרו את האלילים וכיצד עבדו להם בתקופות קדומות.

נגיעה בפרשה / הרב ד"ר רונן לוביץ – הענווה

על קצה הלשון / משה אוסי – סיפורי קרבנות ומנחות

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת ויקהל-פקודי, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת ויקהל-פקודי, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – עיון במקורות ההלכה מלמד שכנראה תפילה בציבור היא מעלה ולא חובה. השלכה חשובה לכך יש בעיקר לזוגות צעירים – תפילה בציבור / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – הפטרת ויקהל-פקודי / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – כוח הרצון/ הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – על קצה הלשון לפרשיות ויקהל-פקודי / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת כי-תשא, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת כי-תשא, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – מסתבר שהנוסח הארמי של הקדיש ועוד תפילות נועד כדי שעמי הארצות יבינו את מה שנאמר. האם לא ראוי בימינו לשנות זאת לעברית? – קדיש בעברית / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – הפטרת כי תשא/ ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – בין המגילה לבין חטא העגל – בין המן לעגל/ הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – על קצה הלשון לפרשת כי תשא / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום וחג פורים שמח

'מסביב לשולחן'

images (25) Purim-Hebrew

עלון פרשת תצווה, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת תצווה, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – לכל פורים יש מוצאי פורים. במוצאי החג מתמלא הבית בממתקים ושוקולדים, חטיפים ובונבוניירות. עכשיו מתחילה משימה חדשה: לסיים את הכל עד פסח. – משלוח מנות כהלכתו / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – עבור מי הזבחים? / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – הציווי של זכירת עמלק אינו חייב להתפרש אפוא כנושא מסר של שנאה ונקמה. אדרבא הוא מכיל מסר הומאני יסודי הרלוונטי לכאן ולעכשיו בדבר הצורך להתנהג במשנה זהירות ביחסינו כלפי הזר והאחר. – זכירת עמלק וקבלת גרים/ הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – בשם אומרם – שאלות שמעלים הפרשנים השונים – על קצה הלשון לפרשת תצוה / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום וחג פורים שמח

'מסביב לשולחן'

images (25) Purim-Hebrew

עלון פרשת תרומה ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת תרומה, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – קיים ספק במסורה כיצד לנקד את המילה 'זכר' שבפרשת זכור. אלא שבימינו, כשגם הקהילות האשכנזיות קוראות כהגייה הספרדית, מסתבר שהדבר נטול-משמעות – "זכר" או "זייכר" / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – מדוע לא ברזל? – הפטרת תרומה / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – תרומת נדבה ומס חובה – כפיה או הסכמה? / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – "תקחו את תרומתי" – על ההקדש הציבורי בישראל והווקף המוסלמי – על קצה הלשון / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת משפטים-שקלים ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת משפטים-שקלים, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – שני ענקי הלכה קמו ליוצאי אשכנז בדור האחרון. עיון בהקדמה לספריהם מלמד על הבדלי הפסיקה שביניהם – משנה ברורה או ערוך השולחן? / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – הפטרת משפטים/ ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – התורה מקפידה על כל פגיעה ביתום ובאלמנה, ומכאן גם בכל החלשים בחברה. חשוב שנתרגם את המצוות והאיסורים הללו לשפת ימינו – החולייה החלשה / הרב ד"ר רונן לוביץ'

על קצה הלשון – על קצה הלשון לפרשת משפטים / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת יתרו ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת יתרו, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה – התפילה היום נראית כריטואל טקסי מחייב, אך מקורות ההלכה מלמדים שמקום רחב ניתן דווקא לרחשי הלב – תפילה – בין קבע לתחנונים / הרב עידו פכטר

מבט אל ההפטרה – לשמוע, להבין, לראות ולא לדעת / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – לסמן V – מבלי לנקוט שום עמדה בפרשות הבקבוקים, רהיטי הגן והנסיעות לחו"ל של ראש ממשלתנו ונאוות ביתו, ומבלי לחרוץ פסק דין בהרשעת קצין משטרה או איש ציבור אחר שהתעניין באשת חברו, מצאתי עצמי השבוע נמשך לעיסוק ב'לא תחמוד'. – לא תחמוד / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון – "נאות קדומים"- מסע אל ארץ התנ"ך – על קצה הלשון לפרשת יתרו / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 283 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: