עלון פרשת תולדות, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, לפרשת תולדות, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה - מנהג המקובלים היה לפנות לכיוון מערב בעת קבלת השבת, ולכל הפחות נהגו לפנות לפתח בית הכנסת. סיבוב שאיננו מכוון למקומות הללו מתברר כבעייתי וכחסר משמעות - להיכן להסתובב ב'בואי בשלום'? / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדהמדרשי אגדה לפרשת תולדות / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה - הורים רבים חשים תסכול כאשר בניהם אינם ממשיכים בדרכם. ספר בראשית מלמד אותנו שכבר ההורים הראשונים של האומה חוו חוסר
הצלחה דומה. הבנים הנוטשים את הדרך / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון - היש קשר בין תפילה לפלילים?  על קצה הלשון לפרשת תולדות / משה אוסי

וכמובן המון מזל טוב לרב עידו פכטר ולרעייתו דפנה להולדת בנם

שתזכו לגדלו בנחת, באושר ובשמחה

'baby boy'

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת חיי-שרה, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן לפרשת חיי-שרה, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה - בהלכה נפסק לברך על לידת בן זכר 'הטוב והמטיב', אך ללידת בנות אין כל התייחסות. מה הדבר מלמד על ההלכה הנוהגת כיום למעשה? - ברכה על הולדת בת / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדהמדרשי אגדה לפרשת חיי שרה/ ניצה דורי

נגיעה בפרשה - על כל אם ואב, סבתא וסב, להיות מעורים במתרחש בחיי הילדים, לשים לב, לעקוב, להתעניין, ללוות, להתייחס, ולהשתדל גם להשפיע. להיות הורים נאורים, אך יחד עם זאת גם נעורים. פרשות האבות האימהות קוראות לנו לבחון את עצמנו איזה מין הורים אנחנו? - מעורבות הורים/ הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשוןמהי מגמת החזרות בסיפור העבד ומשפחת רבקה? / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת וירא, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן לפרשת וירא, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה - קיימת סתירה מהותית בין ברכת 'שלא עשני אישה' למעמד האישה בעידן המודרני. פיתרון בינתיים אין לבעיה אבל לכל הפחות אסור לנו להתכחש אליה - ברכת 'שלא עשני אשה' / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדהמדרשי אגדה לפרשת וירא / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה - הויכוח של אברהם עם שרה על גירוש ישמעאל מעלה תובנות שונות לגבי הכרעות חינוכיות וקבלת החלטות בידי שני בני הזוג. כן, מסתבר שלא תמיד הגבר הוא הצודק בבית - חכמתה של אמא / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשוןסיפורי הכנסת אורחים / משה אוסי

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

'עזר לתינוק'

עלון פרשת לך-לך ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן לפרשת לך-לך, לחץ כאן

והשבוע בעלון

פינת ההלכה - יש שדימו את הקורקינט לאופניים ולכן אסרו להשתמש בו בשבת. אבל עיון במקורות ההלכה מלמד שאין כלל מה להשוות ביניהם - קורקינט בשבת / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדהאגדות חז"ל לפרשת לך לך / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה - אברהם התנסה הן בעוני והן בשפע. יכולת הוויתור שלו היא שגרמה לו לצלוח את הניסיונות - אתגרי הרעב והריב / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון - על ביטויים ומושגים בברית בין הבתרים, סגנון ומשמעות - לשונות הברית / משה אוסי

'חייל בודד'

מערכת מסביב לשולחן מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שבת שלום

'מסביב לשולחן'

עלון פרשת נח, ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן, פרשת נח לחץ כאן

והשבוע בעלון

פינת ההלכה - רבים מברכים ברכת שהחיינו בעת אכילת פרי חדש, אולם מסתבר שבמקור הברכה נתקנה על שעת הראייה. נראה שכיום ראוי לשוב אל ההלכה המקורית. שהחיינו על פירות / הרב עידו פכטר

עולמה של אגדה - מדרשי אגדה לפרשת נח / ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה - צדיק אמיתי הוא לא רק אדם מאמין וירא שמים, אלא גם אדם שנותן לחברה. הציפייה היתה שנח ילמד זאת בזמן שהותו בתיבה, אך מעשיו עם יציאתו מוכיחים שנותר כפי שהיה. צדיק של פרווה / הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון -  מבחר מדרשים על הנעשה בתיבה ומחוצה לה. החיים בתיבה / משה אוסי

'מסביב לשולחן'

עלון שמחת תורה, פרשת בראשית ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן לשמחת תורה ופרשת בראשית לחץ כאן

והשבוע בעלון

פינת ההלכה - המציאות בימינו דורשת לשאול גשמים בארץ כבר משמיני עצרת, אך מתקנת חכמים לשאול בז' מרחשוון. מן המקורות ייתכן ועולה שלא צריך סנהדרין כדי להחזיר את התקנה למקורה - זמן שאילת גשמים בימינו/הרב עידו פכטר

עולמה של אגדהאגדות חז"ל לפרשת בראשית/ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה - אדם וחוה בבחירה חופשית - בחירה חופשית קודם זמנה/הרב ד"ר רונן לוביץ

הבית היהודילא טוב היות האדם לבדו/עו"ד רחלי שולשטיין

על קצה הלשוןמהי כוונת הפסוק הראשון בתורה?/משה אוסי

'ברכת חג שמח'

'ליגת כדורסל לקבוצות מבתי כנסת'

עלון סוכות ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן של חג סוכות, לחץ כאן

והשבוע בעלון

פינת ההלכה - יש שטענו כי הדפנות של ה'סוכה לנצח' אינן כשרות ויש לתקנן עם חוטים במרחק ג' טפחים. עיון בשורשי ההלכה מלמד שלא כך הוא עיקר הדין - דפנות מיריעות בד/הרב עידו פכטר

עולמה של אגדהאגדות חז"ל לחג הסוכות/ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה – יש דברים שהם בני חלוף - האם באמת הכל הבל?/הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשוןעל קצה הלשון לחג הסוכות/משה אוסי

'ברכת חג שמח'

'הפנינג סוכות'

עלון יום הכיפורים ה'תשע"ה

להורדת עלון מסביב לשולחן ליום הכיפורים, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה - יש הנמנעים מלברך את חבריהם ב'צום קל' בערב יום הכיפורים אבל לא כל כך ברור מדוע. אין חובה להצטער ולסבול ביום הכיפורים - צום קל או צום מועיל?/הרב עידו פכטר

עולמה של אגדהאגדות חז"ל ליום הכיפורים/ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה - שלושה מועדים מיוחדים מכונסים השנה ביום הכיפורים – שמיטה, שבת וכיפור, ושלושתם מבוססים על עקרון אחד: הצבת מחסומים - חכמת הבלימה/הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון - מה ההבדל בין למחול ולכפר ומקצת על פיוטי נעילה - מחיקת עוונות/משה אוסי

'חתימה טובה ליום כיפור'

עלון פרשת האזינו ה'תשע"ד

להורדת עלון מסביב לשולחן, פרשת האזינו, לחץ כאן

והשבוע בעלון:

פינת ההלכה - התפילה בראש השנה וביום כיפור אינה חייבת להיות ארוכה. במקרי הצורך, ניתן לדלג על הפיוטים הרבים שהוכנסו אליה ואינם חלק אורגני ממנה - תפילה קצרה בראש השנה/הרב עידו פכטר

עולמה של אגדהמדרשי אגדה לפרשת האזינו/ד"ר ניצה דורי

נגיעה בפרשה - שנת שמיטה נכנסת בראש השנה והיא הזדמנות נפלאה לרענן את היחס הראוי אל הטבע. לא ניצול אלא כיבוד והעלאה - ושמטת בחגך/הרב ד"ר רונן לוביץ

על קצה הלשון - מהו שופר ומהי קרן? וגם על שופרות הגאולה בתורתו של הרב קוק - קול פנימי/משה אוסי

רגע לפני השנה החדשה/לימור שמש תירוש

'חגי תשרי'

'עירייה נתניה'

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 275 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: