אמונה בגשמות

כדי להוכיח עד כמה ניסיונו של הרמב"ם להכניס את האמונה היהודית לתוך רשימה מצומצמת של עיקרים לא צלח, כדאי להתבונן במלחמתו הגדולה בהגשמה. אם במקרא העוון הגדול ביותר הוא העבודה הזרה, לדעת הרמב"ם, חמורה מכך היא ההגשמה. זאת משום ש"ככל שהבורות והכפירה מתייחסות אל דבר גדול... הן גדולות יותר מאשר בהתייחסן אל מי שיש לו … המשך קריאת הפוסט אמונה בגשמות

מודעות פרסומת

מיהו אלוהים?

הרמב"ם מנה את האמונה בא-לוהים כמצווה הראשונה של תרי"ג מצוות. אבל הקשו עליו: כיצד ניתן לצוות על אדם להאמין? והרי אם אדם איננו מאמין בא-לוהים, גם הציווי ממנו חסר משמעות, ואם הוא כן מקבל על עצמו את הציווי, משמע שהוא כבר מאמין בישות המצווה, ונמצא הציווי מיותר? דומני שהתשובה לקושייה זו טמונה בדברי הרמב"ם עצמו … המשך קריאת הפוסט מיהו אלוהים?

האם חובה להאמין?

אילו היינו נשאלים מהי המצווה הראשונה בתורה, רובנו היינו עונים בוודאי 'פרו ורבו' (בראשית א, כח). זאת כמובן תשובה נכונה, אילו היינו מונים את המצוות על פי סדר התורה, מן המוקדם אל המאוחר. אבל אילו היינו נדרשים למנות את המצוות בסדר היררכי, על פי מרכזיותן בתפיסה היהודית, באיזו מצווה היינו מתחילים? מהו יסוד התורה? לרמב"ם … המשך קריאת הפוסט האם חובה להאמין?

ביקורת ספר: גם הם קרויים אדם: הנכרי בעיני הרמב"ם מאת מנחם קלנר

הפער העצום בין ספר 'מורה נבוכים' ל'משנה תורה', או אם תרצה אמור בין הרמב"ם הפילוסוף ובין הרמב"ם איש ההלכה, היה במשך מאות בשנים מוקד לדיון ער וסוער. הויכוח על דמותו האמיתית של הרמב"ם היה נחלתם של רבנים והוגים מכל קצוות הקשת, אשר התקשו ליישב בין הדמות הרבנים המסורתית המשתקפת מ'משנה תורה' ובין דמות הפילוסוף האוניברסאלי … המשך קריאת הפוסט ביקורת ספר: גם הם קרויים אדם: הנכרי בעיני הרמב"ם מאת מנחם קלנר